LSKA: Lai seniori nepaliktu bez jumta virs galvas, jaunajā apkures sezonā jānosaka nulles PVN likmi komunālajiem maksājumiem

Saskaņā ar statistikas datiem nabadzības riskam ir pakļauta teju piektdaļa Latvijas iedzīvotāju, un vairāk kā puse no viņiem ir pensionāri. Paredzams, ka līdz ar energoresursu cenu straujo celšanos un inflācijas pieaugumu šādu cilvēku skaits tikai augs. Lai nepieļautu visaptverošu sociālo krīzi, kuras sekas var būt neprognozējamas, biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA), aicina valdību noteikt nulles PVN likmi komunālajiem maksājumiem nākamajai apkures sezonai, kā arī aizliegt piemērot soda procentus par aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem.

 

LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka LSKA atzinīgi vērtē Labklājības ministrijas ierosinājumu no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim palielināt koeficientu mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam, kā arī ieceri vairumam apkures veidu kompensēt daļu no cenu kāpuma, tomēr ar šiem atbalsta pasākumiem vien var nepietiek, lai nākamā apkures sezona vairumu Latvijas iedzīvotāju, un jo īpašu seniorus, nenovestu dziļā finansiālā krīzē, no kuras izkļūt viņiem būs praktiski neiespējami.

“Ja paraugāmies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datus, tad šā gada martā vidējais valsts pensijas apmērs bija 404 eiro, bet vidējais vecuma pensijas apmērs 433,44 eiro. Invaliditātes pensijas apmērs ir vienkārši dramatisks nepilni 237 eiro mēnesī! Tikmēr, turpinoties inflācijas pieaugumam, dzīves dārdzība arvien aug, un jau šobrīd lielai daļai senioru ikmēneša norēķini par komunālajiem pakalpojumiem ir grūti paceļama nasta. Ir bail pat iedomāties, kas šos cilvēkus sagaida ziemā, kad sāksies apkures sezona. No kurām pamatvajadzībām viņiem atteikties no zālēm, pārtikas? Par jauna apģērba iegādi vai kultūras pasākumu apmeklēšanu pat nerunāsim. Ir nepieciešami visaptveroši atbalsta pasākumi, pretējā gadījumā ļoti daudziem senioriem pēc šīs apkures sezonas komunālo maksājumu parādu dēļ būs risks palikt bez jumta virs galvas,” saka Astrīda Babāne.

Savukārt LSKA struktūrvienības “Senioru saeima” vadītāja Mg.iur. Barba Girgensone uzsver, ka pašlaik MK noteikumos Nr.809 noteiktie kritēriji mājokļa pabalsta aprēķināšanai lielai daļai senioru šī pabalsta saņemšanu padara nepieejamu. “Protams, mēs labi apzināmies, ka valsts budžets nav bezizmēra, taču ja cilvēki dēļ nespējas norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem zaudēs savu vienīgo mājokli, tad nākotnē gan uz valsts, gan pašvaldību pleciem gulsies daudz lielāks slogs šo problēmu risināšanai. Saistībā ar minēto un, ņemot vērā senioru viedokli, LSKA uzskata, ka nepieciešams noteikt nulles PVN likmi mājokļa komunālajiem maksājumiem šai apkures sezonai.”

B.Girgensone arī norāda, ka LSKA, tiekoties ar senioru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, apkopojusi senioru viedokli par iespējamiem papildus atbalsta veidiem, kurus būtu ieteicams piemērot līdztekus jau esošajiem, un darījusi to zināmu VARAM un Labklājības ministrijai. “LSKA ieskatā senioriem, kas sasnieguši 55 gadu vecumu un saņem vecuma pensiju apmērā līdz 400 eiro, vismaz četru mēnešu periodā, sākot no 2022.gada septembra, nepieciešama piemaksa pie pensijas 50 eiro apmērā elektrības maksas kompensēšanai. Tāpat LSKA uzskata, ka nepieciešams aizliegt piemērot soda procentus par aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī uzlikt par pienākumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem vienoties ar klientiem par vēlāku komunālo pakalpojumu apmaksu. Lai arī LSKA atbalsta nepieciešamību paaugstināt dzīvojamo ēku energoefektivitāti, tomēr jānorāda, ka seniori nav spējīgi līdzfinansēt šādus projektus kaut vai 50% apmērā, kā to piedāvā pieejamās finanšu atbalsta programmas. Tāpat seniori nav gatavi par saviem līdzekļiem iegādāties un dzīvoklī uzstādīt alokatorus un termoregulatorus nevis tādēļ, ka viņi to nevēlētos, bet gan tāpēc, ka vecāka gadu gājuma ļaudīm tam vienkārši nav naudas,” saka “Senioru saeimas” vadītāja.

LSKA arī aicina pašvaldības izveidot un uzturēt konsultatīvo tālruni, lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem, bet it īpaši senioriem, ko darīt situācijā, kad nav iespējams nomaksāt saņemtos rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, lai pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji nebūtu spiesti izmantot dažādu aizdevuma sniedzēju pakalpojumus, kas var novest viņus nabadzībā.

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022. 

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

Service by Chukmasoff