Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 8. jūnijā apstiprināja biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdi

22.maijā notikušajā biedrības kopsapulcē tika ievēlēta jaunā valde.

8.jūnijā saņēmām LR Uzņēmuma reģistra apstiprinājumu, ka valde ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Pēc Statūtos paredzētā valdes rīcības noteiktā laika,

Biedrību trīs gadus vadīs:

Astrīda Babāne, 

Astrīda Bētere, 

Lilita Kalnāja, 

Liesma Neipreisa,

Inese Švekle.

Service by Chukmasoff