Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” vadīja senioru izglītības semināru. Semināru apmeklēja 52 klausītāji.

 

Semināra tēmas 

 • Medijpratība
 • Senioru pieredze
 • Bibliotēku atbalsts
 • Prezentācija
 • Atbildes uz anketas jautājumiem

 

Semināru vadīja Lilita Kalnāja, kas pieredzi uzkrājusi medijpratības apmācībā kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku Kultūras  ministrijas atbalstītā pilotprojektā Latvijas bibliotēkās. 

Tagad mēs Rīgas seniorus varējām iepazīstināt ar zināšanām par viltus ziņām un kā neiekrist to tīklos, būt viediem.

 

Semināra dalībnieki tika aicināti atbildēt uz LSKA sagatavotās anketas par pratību atšķirt viltus ziņas un medijpratības  jautājumiem. 

Mūsu mājas lapas www.lskapvieniba.lv sadaļā Anketas jau publicēta šī anketa. 

Noslēgumā sagatavosim kopsavilkumu par saņemtām atbildēm, lai nākotnē varam turpināt mēdijpratību senioru izglītību un to publicēsim.

 

Pateicamies biedrības „Svētās „Ģimenes Māja”” laipnjām namamātēm par mūsu uzņemšanu.

 Pasākuma dalībnieku labsajūtai tika sagatavota kafijas pauzi.

 

Pielikumā iepazīstinām ar semināra prezentāciju:

Medijpratības pieredze un bibliotēkas.

 

Pasākumu “Sadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.01.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Projektu „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Attachments:
Download this file (LSKA_seniori un medijpratība.pdf)LSKA_seniori un medijpratība.pdf[ ]42498 kB

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” (LSKA) vienmēr ir izglītojusi seniorus, bet tagad turpinām mūžizglītību jaunajā Senioru skolā īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu„Sadarbībā aizstāvam”
Īstenojot projektu, tika organizēta Rīgā Senioru skola, ko vada LSKA. Tiks organizētas mācības, sarunu klubi un tikšanās. Pandēmijas apstākļos iemācījāmies attālināti izglītoties. Pie nepieciešamības mēs to varētu atkārtot. Piesaistīsim zinošus un interesantus lektorus, nodarbību vadītājus. 

Esam uzsākuši LSKA Senioru skolas Rīgā pirmo mācību pusgadu, ko turpināsim projekta ietvaros 2023./2024. mācību gadā. Paredzam šajā laika posmā organizēt divdesmit mūžiglītības lekcijas, seminārus vai sarunas. 

 

Sadarbosimies ar Latvijā esošām senioru izglītības organizācijām, paredzam veidot Senioru skolu Sadarbības platformu, kur apgūt jaunas prasmes, sadarboties senioru izglītībā. 

2015. gadā Latvijā tika nodibināta pirmā Senioru skola Krāslavā. 2022. gadā jau bija Senioru skolas Aglonā, Siguldā, Madonā, Ikšķilē un Kuldīgā. Biedrība „Kuldīgas Senioru skola” ir mūsu biedrības juridiskais biedrs. 

Sadarbībā ar mūsu Kuldīgas biedru veidosim kontaktus un sadarbības platformu, kur varēsim dalīties pieredzē par Latvijā mūžizglītības izglītību senioriem. Brauksim ciemos un bagātināsimies.

 

Nodarbības notiks mūsu apvienības dibinātājas biedrības „Svētās Ģimenes Mājas” labi aprīkotās semināru un pasākumu telpās Rīgā, Klostera ielā 5, kā arī citur – pasākumos brīvā dabā, ekskursiju laikā visā Latvijā.

 

Senioru skolu Rīgā un sadarbību senioru mūžizglītībā vadīs Liesma Neipreisa sadarbībā ar biedrības valdi.

 

Biedrības mājas lapā www.lskapvieniba.lv tiek izveidota jauna sadaļa „Senioru skolas”, lūdzam sekot aicinājumiem un piedalīties mūžizglītības pasākumos.

 

Par mūsu uzsākto aktivitāti senioru izglītošanā sniedzām informāciju Latvijas Radio 4. programmā, raidījumā „Doma laukums” 6. jūnijā plkst. 8.05, telefona informācija, krievu valodā.

 

Laikraksta „Ievas Padomu Avīze” 2023. gada 14-27. jūnija numurā Nr.24/25. rakstā „Senioru skola aicina uz nodarbībām” 6. lpp. mēs stāstam par paredzēto senioru mūžizglītībā.Projektu „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Misija:

Organizēt senioru mūžizglītību

Vīzija:

Kļūst par skolu, kas īsteno senioru izglītību un sadarbojas ar citām senioru skolām Latvijā. Apgūst pieredzi un veido sadarbības tīklus.

Prioritātes:

 1. Sekmēt  senioru  dzīves prasmes.
 2. Veidot sadraudzību un veicināt sociālo integrāciju.
 3. Stiprināt senioru kapacitāti un pilsonisko aktivitāti. 
 4. Palīdzēt maznodrošinātiem.

Vērtības:

 1. Sadarbība – senioru iesaiste.

       2.Viedums – dzīves pieredze un prasmes.

 1. Līderība – īsteno Senioru skolu sadarbības platformu Latvijā.

Vadība:

 1. Skola vada biedrības valde
 2. Tiek nozīmēta skolas vadītāja.

Informācija:

 1. Tiek izplatīta informācija biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” mājas lapā www.lskapvieniba.lv 
 2. Senioru skolai atvērta sadaļa mājas lapā „Senioru skolas”.
 3. Informē par senioru izglītības tīklu Latvijā.

 

Tiek organizēta Rīgā Senioru skola, ko vadīs LSKA. Tiks organizētas mācības, sarunu klubi un tikšanās.. Pandēmijas apstākļos iemācījāmies attālināti izglītoties. Pie nepieciešamības mēs to varētu atkārtot. Piesaistīsim zinošus un interesantus lektorus, nodarbību vadītājus. Uzsāksim 2023. gadā  LSKA Senioru skolas Rīgā pirmo mācību pusgadu, ko turpināsim 2023./2024. mācību gadā. Sadarbosimies ar Latvijā esošām 6 (sešām) senioru izglītības organizācijām. Kopā paredzēti 20 pasākumi Senioru skolā: 

1) laika posmā no 01.04.2023. g. līdz 30.06.2023.g.  paredzam 6 apmācības; 

2) no 01.09.2023. līdz 31.10.2024.g. 14 nodarbības; 

Tiks slēgti autora darba un pakalpojumu līgumi ar lektoriem, nodarbību vadītājiem. 

Senioru skolu vadīs skolas mācību darba vadītāja, tiks noslēgts darba līgums. 

Nodarbības notiks mūsu apvienības dibinātājas biedrības „Svētās Ģimenes Mājas” labi aprīkotās semināru un pasākumu telpās Rīgā, Klostera ielā 5 un pasākumos, izbraukumos visā Latvijā.

 

Projektu „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Service by Chukmasoff