5.jūlijā LSKA Senioru Saeimas priekšsēdētāja Barba Girgensone piedalījās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē

Sēde notiek attālināti un tajā piedalās 43 dalībnieki, kuriem elektroniski ir izsūtīti gan sēdes darba kārtībā iekļautie izskatāmie jautājumi, gan visu ministriju, SIF un Valsts kancelejas, kurai kopš 2023.gada 1.marta ir pievienots Pārresoru koordinācijas centrs, sagatavotās un vienveidīgās exel veidlapās iekļautās  nozares prioritātes ar pamatojumu, aprakstu, finanšu rādītājiem. 

  1. Tiek izskatīts informatīvs jautājums par izmaiņām valsts pārvaldes puses pārstāvniecībā NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sastāvā – iekļaujot padomes sastāvā Ikšlietu ministrijas valsts sekretāru  Dmitriju Trofimovu. 
  2. Tiek sniegta informācija par valsts budžeta prioritātēm 2024.- 2026.gadam un sabiedrības līdzdalības iespējām to izstrādes procesā. Informācija tiek sniegta norādot uz izsūtītajiem materiāliem, kopējo budžeta situāciju raksturojot Finanšu ministrijai, kas informē par budžeta izstrādes termiņiem un iesniegšanu Saeimā.  
  3. Tikai SIF un Veselības ministrija lūdz vārdu lai izskaidrotu NVO pārstāvjiem kā un kāpēc attiecīgajā nozarē ir izvirzītas šādas prioritātes. Labklājības ministrija sniedz nelielu skaidrojumu par īstenoto sadarbību ar sabiedrības pārstāvjiem tostarp NVO nosakot budžeta prioritātes 2024.gadam.  
  4. Nevalstiskā sektora viedokli attiecībā uz ministriju noteiktajām prioritātēm jeb šo prioritāšu noteikšanas procesu izteica Iveta Kažoka - domnīcas „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos, un Kristīne Zonberga Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece.

Tā kā NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes prioritārie mērķi ir:

  1. Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;
  2. Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām;
  3. Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā, 

tad pamatoti izskanēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla vadītājas Inetes Ielītes aicinājums sēdes organizatoriem savlaicīgi jeb vismaz nedēļu pirms sēdes, izsūtīt ministriju sagatavotos prioritāšu exel portfeļus, lai NVO pārstāvji varētu ar tiem iepazīties ne tikai atsevišķi pa ministrijām, bet modelējot pārresoru nepieciešamības un sadarbības iespējas, norādīt uz pilnveides mehānismiem. 

LSKA uzskata, ka ir labi vasaras vidū iepazīties ar nākošā gada budžeta prioritātēm, kuras sev noteikušas ministrijas, tomēr jāsecina, ka šo prioritāšu noteikšanā NVO viedoklis nav uzklausīts, nav iezīmētas starpresoru (piemēram, veselības un labklājības ministriju) sadarbības iespējas un nepieciešamība, nav skaidrota pašvaldību vieta prioritāšu atbalstīšanā un iezīmēts sasniedzamais rezultāts. 

LSKA struktūrvienība Senioru Saeima turpinās analizēt normatīvos aktus un to praktiskās piemērošanas problemātiku, kā arī senioru drošumspējas stiprināšanas nepieciešamības aktualitāti veicot pētījumus un sagatavojot ieteikumus šajā procesā ņemot vērā resoru prioritātes un senioru intereses.  

LSKA turpinās aizstāvēt senioru intereses, komunicējot ar likumdevēju, izpildvaru (gan valsts, gan pašvaldību līmenī) un NVO sektoru, izmantojot gan SIF atbalstu, gan Labklājības ministrijas un AS Delfin Group finansējumu. 

 

Senioru interešu aizstāvību atbalsta: 

Projekts „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

                                    

 

Labklājības ministrijas līgums par valsts budžetu līdzekļu piešķiršanu 

Nr. LM2023/24-1-05/10.

Pasākumu īstenošana no 01.02.2023. līdz 15.12.2023 

Service by Chukmasoff