Par mums

Par mumsBiedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” (LSKA) ir dibināta 2017. gada maijā. 

 

Mūsu mērķis ir apvienot dažādas senioru kopienas un to sadarbības partnerus Latvijā, ievērojot reģionu principu, kā arī pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības un intereses pašvaldību, valsts un starptautiskajā līmenī.

 

LSKA galvenie uzdevumi ir:

 

  • veicināt senioru socializācijas procesu un sociālo integrāciju, 
  • palielināt senioru lomu sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā, sekmējot diskusiju pašvaldībā un valdībā par aktuāliem pārvaldes jautājumiem, 
  • piedalīties konsultatīvajās padomēs, veicinot un aktivizējot senioru kopienu darbību. 
  • veicināt iedzīvotāju socializācijas procesu un sociālo integrāciju, palielināt senioru lomu, ievērojot pēctecības principu, sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā. 
  • veikt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu, izstrādājot projektus, piedaloties konkursos, slēdzot sadarbības līgumus, kā arī pieņemot ziedojumus un veicot citu saimniecisko darbību un sociālos pakalpojumus.

 

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

LSKA ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādās jomās: 

labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, veselības veicināšana, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

 

LSKA LR Uzņēmu reģistrā pieteiktās darbības jomas ir: 

izglītība, interešu aizstāvība, kultūras veicināšana, brīvprātīgā darba veicināšana, veselības veicināšana, sociālā aizsardzība, kopienas un apkaimes attīstība, vides aizsardzība. 

Biedrības NACE 2. Nr.94.99.

 

LSKA darbība valsts un likumdevēja institūcijās

LSKA darbojas LR Labklājības ministrijas Konsultatīvajā senioru padomē; 

sniedz savus priekšlikumus Saeimas komisijām, kuras lemj par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumiem;

esam parakstījuši Rīgas domes un Nevalstisko sabiedrisko organizāciju sadarbības memorandu.

 

LSKA biedri un vadība

LSKA apvieno vairākas Rīgas un reģionu senioru NVO. Biedrības darbu organizē un vada valde piecu cilvēku sastāvā. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

 

  1. gadā ievēlētā valde:

Astrīda Babāne – valdes priekšsēdētāja

Lilita Kalnāja – valdes priekšsēdētājas vietniece

Astrīda Bētere – valdes locekle

Liesma Neipreisa – valdes locekle

Inese Švekle – valdes locekle 

 

2017.gadā biedrību “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dibināja:

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” 

Biedrība ''Par taisnīgumu un atklātību'' 

Biedrība ''Svētās ''Ģimenes Māja''” 

Biedrība “Mazirbes draugu kopa” 

Biedrība “Savstarpējās palīdzības sabiedrība” 

 

2020.gadā LSKA iestājās:

 

Alūksnes novada pensionāru biedrība

Biedrība „Sidraba pavediens”

 

  1. gadā mums pievienojās:

Biedrība „Kuldīgas Senioru skola”Mūs projektos un pasākumos atbalsta:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

  

 

Service by Chukmasoff