Aktualitātes saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanu NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē

27.martā notika NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā piedalījās LSKA  „Senioru Saeimas” vadītāja Barba Girgensone.

Sēde notiek klātienē un attālināti tajā piedalās 28 dalībnieki, kuriem elektroniski ir izsūtīti sēdes darba kārtībā iekļautie izskatāmie jautājumi. 

Darba kārtība: 

Aktualitātes saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanu

 Informē Kristīne Saulīte, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja   

Tiek sniegta informācija par  to, kā notiek darbs pie Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas. 

Balsot varēs jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā.  Iepriekšēja balsošana notiks 3.jūnijā, 6.jūnijā un 7.jūnijā. 

Balsošana mājās jāpiesaka iepriekš. Tas jāizdara no 3.jūnija līdz 8.jūnija plkst.12.00. Balsot mājās var cilvēki, kuriem veselības stāvoklis neļauj nokļūt līdz iecirknim. Lai balsotu mājās, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda balsotāja vārds, uzvārds, personas kods, savs tālruņa numurs, faktiskā adrese, durvju kods. Iesniegums jānogādā CVK vai kādā no vēlēšanu iecirkņiem. 

ES valstīs ārpus Latvijas var balsot pa pastu, kā arī valstīs ārpus ES var balsot pa pastu. Balsošanai pa pastu var pieteikties no 4. līdz 31.maijam. 

Pasta balsošanai nepieciešamie materiāli ir: 

1)visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes; 

2)apliecinājuma veidlapa, ka vēlētājs balso personiski; 3)informācija, par ziņām, kas norādāmas uz pasta aploksnes. 

Vēlēšanu rezultātus paziņos 9.jūnijā plkst. 23.00. 

Ir izstrādāts elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, pašlaik notiek darbs pie sistēmas testēšanas, kā arī notiek darbs pie jauniešu iesaistes vēlēšanu iecirkņu darbā.    

CVK aicina nevalstiskās organizācijas deleģēt pārstāvjus būt par novērotājiem EP vēlēšanu procesā. Informācija par procesa novērošanu pieejama CVK mājas lapā https://www.cvk.lv/lv/jaunums/eiropas-parlamenta-velesanas-regulejosie-normativi 

CVK aicina NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomi līdz 20.maijam iesniegt NVO deleģēto pārstāvju sarakstu CVK.    Senioru Saeimu projektā „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Service by Chukmasoff