Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunā multifunkcionālā Ambulatorā centra Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana

 

Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

struktūrvienība „Senioru Saeima”

 

Ar gandarījumu jākonstatē, ka ceturtdien, 29. februārī plkst. 11:00,  ir notikusi Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunā multifunkcionālā Ambulatorā centra Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana. Šis notikums ir svarīgs biedrībai Latvijas Senioru kopienu apvienība (LSKA), kas kopš savas darbības pirmsākumiem ir aktualizējusi jautājumu par senioru psihiskās veselības aprūpes problemātiku. Īpaši attiecībā uz demences slimniekiem.

Jaunā Ambulatorā centra uzbūvēšana ir lielākās Eiropas reģionālā attīstības fonda, valsts un RPNC investīcijas veselības infrastruktūrā psihiskās veselības uzlabošanai, kas ļaus centram sniegt iedzīvotājiem mūsdienīgu, kvalitatīvu un visaugstākajiem standartiem atbilstošu ambulatoro ārstniecību un rehabilitāciju.

RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce norādīja, ka šajā ēkā katru dienu aptuveni 170 pacientu saņems ārstēšanu, rehabilitāciju un ambulatoro aprūpi psihiatrijas un narkoloģijas dienas stacionāros.  RPNC pagājušajā gadā ambulatoro apmeklējumu skaits bija 65 776, vecajā Tvaika ielas 2 Ambulatorajā nodaļā bija 27 772 psihiatrijas un 19 871 narkoloģijas apmeklējums. Savukārt sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits pārsniedz divus tūkstošus. 

Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka: “mentālā veselība ir globāla aktualitāte, un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati atspoguļo, ka katrs astotais cilvēks dzīvo ar psihisku saslimšanu, taču psihiatrija attīstās un tas nozīmē – mūsdienīgu un pasaules pieredzē balstītu plašu medikamentozo terapiju, kas tiek kombinēta ar rehabilitācijas iespējām. Jau šobrīd psihiatra vadītas multiprofesionālās komandas ietvaros katram pacientam ir iespēja saņemt mērķētu palīdzību. Tāpat veselības atjaunošanas procesā liela loma ir terapeitiskām attiecībām un videi, kurā pacients atrodas. Ir jālauž veci stereotipi un jābūt drosmīgiem, lai runātu par psihiskās veselības tēmām un palīdzētu cilvēkiem.”

Ēkai ir divi stāvi – pacientu reģistratūra, moderna konferenču zāle, iekārtoti konsultāciju kabineti, dienas stacionāra palātas,telpas ergoterapijai, mūzikas, deju, mākslas, gaismas, drāmas terapijas kabineti, rehabilitācijas zāles ar trenažieriem, kā arī jaunākajām rehabilitācijas tehnoloģijām. Rehabilitācijas vingrinājumu izpilde tiek papildināta ar intensīvu sensori neiroloģisko stimulāciju, kuras pamatā ir vizuālā un audiālā atgriezeniskā saite ar spēcīgi stimulējoša iedarbību (medicīnas sistēma Nirvāna). Tādējādi pacients saņem vairākus kognitīvus un mehāniskus stimulus, kā arī palielinās visa rehabilitācijas procesa efektivitāte salīdzinājumā ar tradicionālo terapeitisko pieeju. Ēkas kopējā telpu platība  ir 2748,36 m2

RPNC mērķtiecīgi veido modernu ārstniecības struktūru un attīsta efektīvas ārstniecības metodes, tādēļ, ņemot vērā būtisko pieprasījuma pieaugumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem, jauns ambulatorais centrs ir loģisks solis RPNC infrastruktūras attīstībā. LSKA cer, ka šis centrs palīdzēs arī senioru mentālās veselības problēmu risināšanā, tostarp pievēršot uzmanību demences pacientiem. 

Kas ir demence?

Smadzeņu darbības traucējumi, kas izsauc neatgriezeniskus, pieaugošus un daudzpusīgus prāta funkciju traucējumus, kuru rezultātā rodas atmiņas, valodas, vizuāli telpiskās izjūtas, prasmju un spriešanas spēju izmaiņas. Traucējumi sākotnēji ir viegli un var tikt sajaukti ar normālu novecošanas procesu. Taču ar laiku tie var kļūt smagāki un kombinēties ar dažādas intensitātes personības un uzvedības izmaiņām, ierobežojot un apgrūtinot ikdienas aktivitātes, salīdzinājumā ar iepriekšējo dzīves periodu. Biežākie demences veidi ir Alcheimera slimība un smadzeņu asinsrites traucējumu izraisīta jeb vaskulāra demence.

Kā izpaužas viegli kognitīvi (prāta funkciju) traucējumi?

Vieglu traucējumu gadījumā ir sūdzības par pavājinātu atmiņu, lēnāku domāšanu, grūtībām apgūt jaunu informāciju un koncentrēties. Cilvēks sāk izmantot dažādus paņēmienus, lai varētu adaptēties prāta traucējumu izmaiņām, saglabāt neatkarību un pastāvīgi ikdienā funkcionēt. Viegli prāta funkciju traucējumi nav normālas novecošanās pazīme. Noteiktas ārstēšanas un aprūpes rezultātā nelielai daļai cilvēku traucējumi ar laiku var mazināties, taču bieži šie traucējumi kļūst izteiktāki, daudzveidīgāki, un laika gaitā pakāpeniski var attīstīties demence.

Kā izpaužas demence?

Agrīnā demences stadijā cilvēks aizmirst tikko dzirdētu informāciju, uzdod vienus un tos pašus jautājumus, stāsta vienus un tos pašus stāstus, taču komunicējot nespēj atrast vārdus, pazaudē laika izjūtu, ar grūtībām veic sarežģītākus ikdienas uzdevumus. Cilvēks var zaudēt interesi par lietām, kas agrāk patikušas, kļūt apātiskāks, vieglāk aizkaitināms un satraucams. Pakāpeniski, stāvoklim pasliktinoties, atmiņa vēl vairāk pavājinās, cilvēks sāk apmaldīties pazīstamās vietās, viņam nepieciešams palīdzēt pašaprūpē, ēdiena gatavošanā un savas vides sakopšanā, parādās personības traucējumi, cilvēks var sākt vākt nevajadzīgas mantas, kļūt aizdomīgs un sākt baidīties no apzagšanas. Demences vēlīnā stadijā cilvēks kļūst pilnībā atkarīgs no aprūpētāja, neorientējas ne vietā, ne laikā, neizprot apkārt notiekošo, nespēj veikt līdz tam zināmas darbības, piemēram, ēšanu vai labierīcību izmantošanu, nespēj pilnvērtīgi lietot un saprast valodu, bieži nepazīst tuviniekus, var sākties uzvedības izmaiņas (piemēram, agresivitāte), personības traucējumi un uztveres traucējumi (redzes vai dzirdes halucinācijas).

Kādi ir demences riska faktori?

Precīzi Alcheimera slimības riska faktori joprojām tiek aktīvi pētīti, taču ir zināmi daži faktori, kurus nepieļaujot un kontrolējot vai ārstējot iespējams mazināt Alcheimera slimības un vaskulāras demences attīstības risku. Tie ir – smadzeņu asinsrites saslimšanas (piemēram, insults), diabēts, paaugstināts asinsspiediens, aptaukošanās, mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana.

Kā diagnosticē demenci?

Ārsts noskaidro pacienta traucējumu sākumu, attīstību un izpausmes. Papildus atmiņas traucējumu smaguma izvērtēšanai var tikt izmantoti diagnostiskie testi. Ārsts noskaidro arī blakus saslimšanu esamību, kā arī lietoto medikamentu nosaukumus un devas. Papildus tiek veikti izmeklējumi, lai izvērtētu orgānu funkcionēšanu un smadzeņu struktūras izmaiņas.

Kā ārstē demenci?

Ārstēšana balstās uz kognitīvo funkciju uzturēšanu, uzvedības, garastāvokļa un uztveres traucējumu koriģēšanu un ikdienas funkcionēšanas nodrošināšanu. Pieejami daži medikamenti, kuri palēnina kognitīvo traucējumu attīstību. Šo medikamentu lietošana jāuzsāk agrīnās slimības stadijās. Tos var nozīmēt psihiatrs vai neirologs.

Svarīgi pielāgot vidi, kurā mitinās demences pacients, kā arī neaizmirst par palīglīdzekļiem pacientam pilnvērtīgas redzes, dzirdes un ēdiena uzņemšanas nodrošināšanai. Nozīmīgi ir arī izglītot aprūpētāju, izvērtēt viņa resursus un nepieļaut aprūpētāja izdegšanu.

Service by Chukmasoff