Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” īstenojusi Labklājības ministrijas atbalstītos pasākumus „Senioru Saeimas” darbības uzsākšanā

2022. gada 28. janvārī Ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne  parakstīja Līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu gada aktivitātēm.

Īstenojām pasākumus trīs mēnešu laikā senioru interešu aizstāvībai izveidotā struktūrvienībā  „Senioru Saeima”.  
Trīs mēnešu laikā īstenojām atbalstīto pasākumu pirmo posmu:

Biedrības  senioru interešu aizstāvībai izveidotās struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanas nodrošināšana.

 

Notika struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības juridisko dokumentu sagatavošana. Senioru Saeimas vadītāja, juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone pēc valdes uzdevuma sagatavojusi darbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus – Nolikumu, Ētikas kodeksu, Privātuma politiku, Stratēģijas un Prioritāšu sarakstus.

 

Tika izplatīta informācija, aktivizēts senioru sadarbības tīkls un tika nodrošināts mājas lapas www.lskapavieniba.lv uzturēšanas pakalpojums.

 

Sagatavots pārskats iesniegšanai Labklājības ministrijai  par pirmā posma pasākumu izpildi.

 

Nākamajā projekta laika posmā no aprīļa līdz jūnijam paredzam vadīt senioru izglītības seminārus klātienes nodarbībās.

 

Par paredzamajām aktivitātēm informēsim mūsu mājas lapā un aicināsim dalībniekus.

 

Pasākumus atbalsta Labklājības ministrija,

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojam līdz 2022.gada 31.decembrim

Lasīts 508 reizes

Service by Chukmasoff