Piedalījāmies Sabiedrības integrācijas fonda pētījuma prezentācijā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”

31.janvārī notika TEAMS tiešsaistes pētījuma prezentācija, kurā piedalījās biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektus īsteno jau trīs  gadus:

  • 2020. gadā projektu „Aktīvs seniors Latvijā”
  • 2021. gadā projektu „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai ”
  • 2022. gadā uzsākām īstenot projektu „„Senioru Saeima” Latvijā”

Projektos īstenojam NVO fonda darbības virzienus:

“NVO interešu aizstāvības stiprināšana”

“NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” izveides priekšvēsture saistās ar arvien pieaugošo nevalstiskā sektora lomu demokrātijas procesu attīstībā un iesaisti visos publiskās pārvaldes līmeņos. Tieši caur nevalstiskajām organizācijām sabiedrība var līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā. Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam uzņemoties atbildību, pilsoniskās sabiedrības ilgtspējības attīstības stiprināšanai un NVO darbības atbalstam tika izveidota atsevišķa valsts budžeta programma “NVO fonds”, kas darbību uzsāka 2016. gadā. 

 

Katru gadu tiek izsludināts atklāts konkurss, kurā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sabiedrības interesēs, veicinot pilsonisko līdzdalību, sabiedrības interešu aizstāvību un demokrātiju. 

 

Pētījumu “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana” pēc SIF pasūtījuma izstrādāja personu apvienība Latvijas Kultūras akadēmija un SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” 2021. gada septembrī-novembrī. Pētījuma mērķis bija noteikt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības rezultātus un to ieguldījumu programmas virsmērķa sasniegšanā – stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā. 

 

Piedāvājam iepazīties ar 

  • pētījuma prezentāciju 
  • NVO fonda izvērtējumu.
Lasīts 644 reizes

Service by Chukmasoff