Piedalījāmies grāmatas “”Kulaku” kā šķiras likvidācija – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. 1944. – 1949. gads” atvēršanas svētki Kara muzejā

31. augustā Latvijas Kara muzejā notika pasākums -
atzīmējot 27. gadadienu kopš Krievijas karaspēka izvešanas no Latvijas un vēsturnieka Jāņa Riekstiņa grāmatas “”Kulaku” kā šķiras likvidācija – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. 1944. – 1949. gads” atvēršanas svētki

Saņēmām LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA (LOIB) vadītājas Rutas Pazderes ielūgumu apmeklēt pasākumu. Ieradāmies mēs - Astrīda Babāne un Lilita Kalnāja.

Pasākumā uzrunas teica LR Aizsardzības un Tieslietu ministrijas pārstāvji, apsveica grāmatas autoru par lielo darbu un vēlēja turpināt sabiedrībai tik nepieciešamo darbu.
Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis Tālavs Jundzis stāstīja par laiku, kad notika Krievijas karaspēka izvešanas līguma sagatavošanas darbi – liela diplomātija un nepieciešamība piekāpties! Latvijas Kara muzeja direktora v.i. Juris Ciganovs atcerējās šo laika posmu, no 1991. gada līdz 1994. gada 31. augustam, kad aizbrauca pēdējais okupācijas armijas kareivis.
Interesants bija ekonomista Jāņa Poča lasījums par Latvijas zemniecības saimniekošanu un sagraušanu padomju gados.
Savās atmiņās dalījās Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Ivars Kaļķis, kas cieta izsūtījumā kā „kulaka” dēls.

Grāmatas “”Kulaku” kā šķiras likvidācija – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. 1944. – 1949. gads” autors, vēsturnieks Jānis Riekstiņš iepazīstināja klātesošos ar jauno izdevumu.
Bijām priecīgi iegūt šo jauno izdevumu.

KAS IR LOIB
LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA (LOIB) ir sabiedriska organizācija ar juridiskas personas statusu. Biedrība reģistrēta LR Uzņēmu reģistrā 2009.gada 3.novembrī ar Nr.40008149020 un ir dibināta uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar statūtiem: „Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.”

LOIB DARBĪBAS REZULTĀTĀ
- Tiks apzināti un nosaukti vārdā šie pagātnes noziegumi pret cilvēci, minot konkrētus, juridiski pamatotus skaitļus un faktus;
- Starptautiskās sarunās ar Krievijas un citu valstu vadītājiem mūsu politiķu rīcībā būs precīzi dati kā pierādījums par PSRS okupācijas koloniālo raksturu, kā rezultātā nodarītiem zaudējumiem;
- Būs iegūts analītisks okupācijas seku, kas sevišķi smagi izjūtamas šodienas Latvijā, izvērtējums, bet eiropieši mūs baltiešus labāk izpratīs un spēs novērtēt mūsu pūles demokrātiskas valsts veidošanā;
- Šī informācija būs noderīga mūsu speciālistiem, lai ES institūcijās varētu sekmīgi aizstāvēt valsts nacionālās intereses, piemēram – pagātnes negatīvo seku likvidēšanai ( juridiski un skaitliski pierādīta vēsturiskā vides piesārņojuma likvidēšanai).
Šim darbam ir ļoti būtiska nozīme turpmākās attiecībās ne tikai valstiskā līmenī ar citām valstīm, bet arī mūsu ikdienas sadzīvē. Vispirms šī informācija vajadzīga mums pašiem – latviešiem mūsu pagātnes apzināšanai un izvērtēšanai. Tā vajadzīga arī cittautiešiem Latvijā, lai viņi labāk izprastu šīs zemes pamatnāciju, tās sāpi. Ikdienā tam noteikti jādod labāku savstarpējo sapratni un cieņu Latvijas sabiedrībā. Lai nekad vairs neatkārtotos pagātnes šausmas, lai tautas patiesi varētu viena otru izprast un dzīvotu bez savstarpējā naida. Šie mūsu vēstures fakti jāzina arī Krievijas iedzīvotājiem.


Lasīts 920 reizes

Service by Chukmasoff