Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” turpina atbalstīt Latvijas senioru nevalstiskās organizācijas

 

 

 2020.gadā mūsu biedrība uzsāka Latvijas senioru kopienu, pensionāru un iestāžu atbalsta programmu.

Pateicoties saņemtajiem ziedojumiem no SIA „DELFINGROUP” (BANKNOTE), varējām nodot Dundagas veselības centram slimnieku kopšanas inventāru un medicīnas materiālus, Alūksnes novada Veclaicenes pagastā vientuļiem pensionāriem ar ļoti mazām pensijām, kuri paši nebija spējīgi veikt savas dzīves vietas kvalitātes uzlabojumus,  mājai nomainīt logus, sveikt

100gadniekus Alūksnes novadā.

Mūsu biedrības valdes locekle Liesma Neipreisa, kas koordinē sadarbību ar Vidzemes un Latgales senioru kopienu nevalstiskajām organizācijām, sazinājās ar Rugāju novada pensionāru biedrību un uzklausīja viņu vajadzības. Mūsu atbalstītājs savas sociālās programmas ietvaros nolēma ziedot ļoti nepieciešamo biroja tehniku.

10.septembrī nodevām Rugāju novada pensionāru biedrībai lietošanā saņemto ziedojumā biroja tehniku: laptopu ACER Aspire ES1-572 ar programmu un printeri Hewlett Packard CB411A .

Mantas nodošanas līgumā norādījām biroja tehnikas lietošanas noteikumus: Mantas lietošanas mērķis ir Sabiedriskā labuma joma „Pilsoniskā sabiedrība” un “Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana”, kas piešķirta mantas devējam. Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot biedrības sociālo un pilsonisko sabiedrību veicinošo mērķu sasniegšanai.”

Biroja tehniku mūsu biedrības vārdā nodeva valdes locekle Astrīda Bētere, to saņēma Rugāju novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Ludmila Logina.

Pasākumā kāt bija arī ziedotāja SIA „DELFINGROUP” (BANKNOTE) pārstāve, kā arī Rugāju novada domes pārstāve. 

Informācija par pasākumu lasāma arī novada mājas lapā www.rugaji.lv un skatāma arī fotigalerija mūsu mājas lapas sadaļā “Galerija”

Lasīts 1158 reizes

Service by Chukmasoff