Pieredzes apmaiņā Portugālē

Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” PĀRSTĀVES Liesma Neipreisa un Lilita Kalnāja no 5. aprīļa līdz 13.aprīlim apguva Portugāles senioru izglītības pasākumu pieredzi.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītā projekta „Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” ietvaros notika pieredzes apmaiņa.

Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA" projektā esam partneri kopā ar biedrībām  “Ikšķiles senioru skola”,   „Baltā māja”

un  „Kuldīgas senioru skola”. Projekta vadošais partneris un projekta pieteicējs biedrība „Vidusdaugavas NVO centrs”. 

Projekta mērķis: 

Stiprināt senioru, cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā un Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju - senioru, kas bēg no kara savā valstī, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

 

Projekta laikā notika 2023. gada oktobrī tika apgūta pieredze Trešās paaudzes universitātēs jeb University of the Third Age (U3A) Polijā.  2024. gada aprīlī apmeklējām Portugāli, kur šī kustība aizsākusies un šobrīd darbojas jau nacionālā līmenī. Universitāšu darbu nodrošina pašvaldības un koordinē nacionālais tīkls(RUTIS). Labklājības ministrijai ar likumu noteikts atbalstīt senioru izglītošanos.

Portugāles nacionālais tīkls, asociācija apvieno vairāk kā 400 senioru izglītības organizācijas. 

Ciemojāmies  vairākas pilsētās -   Nazarē, Caldas da Rainha, Alcobaça, Rio Maior. Mūsu mītnes vieta bija pie okeāna Nazare pilsētā. 

Skaista daba un dzīvespriecīgi seniori, kas apmeklē dažādas nodarbības savos kopienu centros. 

 

Pateicamies projekta vadītājai Agitai Pleiko un vadošajai ekspertei Ivetai Cīrulei par saplānoto darba vizīti Portugālē.

 

Par notikumiem katru dienu Portugālē varat skatīt mūsu FB kontā, arī mājas lapas sadaļā (f), kur redzama visa FB informācija. Varat secinājumu par pieredzi skatīt arī mājas lapas video sadaļā „Ceļojums uz Portugāli”. 

Lasīts 104 reizes

Service by Chukmasoff