Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Senioru skolā 28. februārī notika konkurss „U3A vēsture”

Par ieceri  "Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs" Senioru skolas nodarbībā informēja LSKA priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

 Svētās Ģimenes mājas telpās, Klostera ielā 7. bija pulcējušies daudz klausītāju.  Informāciju par Trešās paaudzes universitātēm sniedzām visiem interesantiem. Organizējām konkursu, kur katrs dalībnieks tika aicināts aizpildīt testu:

Projekts “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs”, 

Līguma identifikācijas numurs: 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020

KONKURSS “U3A vēsture”

Godātie konkursa dalībnieki!

Lūdzu ierakstīt sadaļā “atbilde” pareizās atbildes variantu (A vai B vai C), paldies! 

Lai veiksmīga dalība konkursā un pateicamies par Jūsu interesi!

Konkursa dalībnieka vārds: 

Jautājums 

atbilde 

 1. Trešās paaudzes universitātes nodrošina izglītības iespējas: 
 1. bērniem
 2. studentiem
 3. senioriem 
 
 1. Trešās paaudzes universitātes ideja pirmo reizi radās:
 1. Latvijā
 2. Somijā
 3. Francijā 
 
 1. Trešās paaudzes universitātes ideja pirmo reizi radās:
 1. 1952.gadā
 2. 1973.gadā
 3. 2013.gadā
 
 1. Trešās paaudzes universitātes tiek sauktas arī par:
 1. Senioru universitāte
 2. Pieaugušo skola
 3. Senioru klubs 
 
 1. Trešās paaudzes universitātes nosaukumu pasaulē angļu valodā saīsina kā:
 1. U3A 
 2. A4U
 3. U3B
 
 1. Trešās paaudzes universitāšu misija ir:
 1. Senioru socializēšanās veicināšana
 2. Senioru vientulības mazināšana
 3. Senioru veselības stiprināšana
 4. Visas minētās atbilde a, b, c ir pareizas 
 
 1. Kāds ir U3A galvenais mērķis?
 1. U3A biedri regulāri tiekas, lai kopīgi mācītos, draudzētos un rīkotu interesantus pasākumus
 2. U3A biedri ir ieinteresēti iegūt diplomu vai akadēmisko grādu
 3. U3A biedri ir ieinteresēti apgūt kādu amatu vai profesiju
 
 1. Kā regulāra U3A nodarbību apmeklēšana ietekmē cilvēku?
 1. U3A dalībnieki kļūst skumjāki un mazāk vēlas iziet no mājas
 2. U3A dalībnieki biežāk saslimst un meklē medicīnisko palīdzību
 3. U3A dalībnieki jūtas veselīgāki, slimo retāk un ir optimistiskāki
 
 1. Kādiem cilvēkiem ieteicams apmeklēt U3A nodarbības?
 1. Vientuļi cilvēki, kuru radinieki dzīvo tālu un nevar bieži viņus apmeklēt
 2. Cilvēki, kuri neizmanto digitālās tehnoloģijas, un kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības un kā aizstāvēt savas tiesības
 3. Visas iepriekš minētās kategorijas
 
 1. Latvijā ir Trešās paaudzes universitātes likums:
 1. Ir 
 2. Nav 
 

Esam gandarīti, ka visi 42 testa izpildītāji atbildēja pareizi. Apsveicam!

Lasīts 85 reizes

Service by Chukmasoff