Biedrības „LATVIJAS SENORU KOPIENU APVIENĪBA” 2023. gadā atbalstīto projektu pasākumi

 1. Biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima” turpināja darbību, ko atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup".
 2. Darbojāmies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.
 3. Sadarbojāmies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā un slēdzām sadarbības līgumus.
 4. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar Dobeles pensionāru biedrību un  decembrī – ar Madonas pensionāru biedrību.
 5. Turpinājām sociālā atbalsta programmunovadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. 
 6. Labiekārtojam teritorijas senioru centros un talkojām kopā ar ziedotāju komandu.
 7. Ar ziedotāja atbalstu stiprinājām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti. 
 8. Kopā ar ziedotāju vadījām senioriem “Naudas prasmju seminārus” Rīgā un novados.
 9. Turpinājām vadīt  Mēdijpratības seminārusreģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem. Seminārus organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka(LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju.
 10. Darbojāmies  NVO un MK Memorandam padomes sēdēs, ieteicām un aktualizējām senioru labbūtību veicinošus priekšlikumus.

Projekti

 1. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts”no 02.2023. līdz 20.12.2023.g., pasākumi
 1. sadraudzība, 
 2. senioru izglītība, 
 3. mēdijpratība, 
 4. pieredzes apmaiņas braucieni, 
 5. kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana 
 6. Senioru Saeimas darbības atbalsts.
 1. 11. Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Sadarbībā aizstāvam” NVO programmā, no 01.04.2023.g. līdz 31.10.2024.g., aktivitātes turpinām 2024. gadā.

Projekta mērķis – iesaistīt seniorus savas dzīves kvalitātes celšanā, aicināt sadarboties:

 1.  interešu aizstāvībā Senioru Saeimā, 
 2. sadraudzības veidošanā ar Latvijas un ārvalstu senioru kopienām, 
 3. sociālā un sabiedrības integrācijā sabiedrībā,
 4. Senioru skolu sadarbības platformas Latvijā veidošanā,
 5. mūžizglītības pasākumos Senioru skolā Rīgā.

Projektā  pasākumos īstenosim  „NVO fonda” programmā noteiktos virzienos: 

 1. NVO interešu aizstāvības stiprināšana
 2. NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”

 

 1. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts Kopā  ar ukraiņiem 2023. gadā”, no 01.03.2023.g. līdz 15.11.2023.g.

Projekta virsmērķis - Ukrainas kara bēgļu iekļaušana mūsu sabiedrībā sadarbojoties ar Rīgas senioriem.

 

Projekta tiešie mērķi:

 1. Integrācija Sarunu klubos – sadraudzība, latviešu un ukraiņu kultūrvides apguve, ekskursiju plānošana;
 2. Ekskursijas pavasarī Kuldīgā, ceriņziedu laikā Dobelē, vasarā Kurzemē, rudenī Siguldā;
 3. Latviešu valodas klubi „Iesācējiem” un „Turpinātājiem” - valodas pamatu apguve, materiāla sagatavošana un izgatavošana;
 4. Dziesmu svētku pasākumu apmeklējumi;
 5. Iepazīstināšana ar mazākumtautību NVO pārstāvjiem;
 6. Projekta noslēguma pasākuma „Tautas tērpu gods” organizēšana;
 7. Sabiedrības informēšana, video sižeta uzņemšana;
 8. Mērķa grupas projekta novērtējuma organizēšana;
 9. Projekta īstenošanas darba grupas sanāksmju vadīšana.

 

Par visiem projektu finansējumiem esat atskaitījušies un atskaites apstiprinātas.

 

Par pasākumiem esam informējuši nepārtraukti biedrības mājas lapā un FB kontā.

 

Paldies viesiem pasākumu dalībniekiem!


Mūsu pasākumu atbalstītāji:

 

Lasīts 64 reizes

Service by Chukmasoff