Palīdzam Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam varam palīdzēt senioriem, kas savas dienas vada aprūpes centros. Palīdzam jau kopš 2020. gada – pansionātiem, dienas centriem, slimnīcām un sociālajiem dienestiem Latvijas reģionos.

 

2023.gadā turpinām atbalstu Alūksnē, Mālupē, Smiltenē un Krāslavā. Augusta mēnesī Daugavpils Sociālajam dienesta nodevām nepieciešamo aprūpes inventāru.

18. augustā LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un valdes locekles Liesma Neipreisa, Lilita Kalnāja piedalījās ziedojuma nodošanā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienestam”. Biedrības vadītāja un dienesta vadītāja Marina  Gerasimova  parakstīja dāvinājuma līgumu. Pasākumā piedalījās arī Jurijs Mazurenko, kas pārstāvēja ziedotāju DelfinGroup un Banknote Daugavpilī. Dāvinājuma līgumā rakstīts:

1. Ziedotājs ziedo (dāvina) un Ziedojuma saņēmējs pieņem ziedojumā par AS “DelfinGroup” (Banknote), reģ. Nr. 40103252854, mērķziedojumu iegādātās preces (turpmāk – ziedojums) ar kopējo dāvinājuma vērtību EUR 980,57 (deviņi simti astoņdesmit euro, 57 centi):

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Skaits

Cena par vienību, EUR ar PVN

Summa, EUR ar PVN

1.

Mobila uz statīva stiprināma slēgta tipa bakt. lampa NBVE60P (2x30W) ar darba laika skaitītāju

1 gab.

586,85

586,85

2.

Ratiņkrēsla drošības josta

5 gab.

23,25

116,25

3.

Pretizgulējumu spilvens ar pārvalku, Bubble Everyday

3 gab.

26,99

80,97

4.

Asinsspiediena mērītājs YUWELL - YE660B

5 gab.

39,30

196,50

KOPĀ:

980,57

II Ziedojuma (dāvinājuma) mērķis

  1. Ziedojuma mērķis ir veicināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo palīdzību sabiedriskā labuma jomās: “Sabiedrības, īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana” un „Veselības veicināšana”, kas piešķirta biedrībai „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”.

 

Pasākums tika arī filmēts un gada noslēgumā mēs redzēsim video par dāvinājuma nodošanu senioru aprūpei un ziedotāja atbalstu.

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” turpina palīdzēt  senioriem. Tagad gādājam Līvānu dienas centram nepieciešamo.

Paldies ziedotājam!

Foto par palīdzību Daugavpilī varat skatīt mūsu

mājas lapas „Galerijā” „Dāvinājums Daugavpilī”

Lasīts 184 reizes

Service by Chukmasoff