Biedrība „Kuldīgas Senioru skola” sāk realizēt Lauku atbalsta dienesta finansiāli atbalstīto projektu “Senioru digitālā mobilitāte”.

Projekta mērķis ir uzlabot datorprasmes senioriem

lai palīdzētu veicināt komunikāciju kā arī, lai palielinātu motivāciju un līdzdalību aktīvākai sociālajai dzīvei, lai veicinātu personisko izaugsmi, lai veicinātu pašapziņu un radošumu, lai izveidotu jaunus kontaktus, lai seniori aktīvi pielietotu iegūtās zināšanas savā dzīvē arī pēc projekta beigām.

 Mācību programma sastādīta ņemot vērā aptaujas “Kuldīgas novada senioru digitālo prasmju izvērtēšanas aptaujas anketa” rezultātus. 

Projekta rezultātā tiks uzlabotas senioru datorprasmes, kas nepieciešamas viņu ikdienas dzīves aktivitātēs, sazinoties ar draugiem un radiniekiem internetā (skype), veicot maksājumus internetbankā, sarunājot tikšanos ar ārstiem, rezervējot biļetes internetā utt. Tajā pašā laikā seniori kļūs vairāk motivētāki un par sevi pārliecinātāki, pielietojot iegūtās prasmes ikdienas dzīvē. Veicinās daudzveidīgu senioru sociālo un ikdienas dzīvi, piedāvājot jaunu pieredzi un iespējas. 

 

Tiks veicināta sabiedrības izpratne par veiksmīgu aktīvo novecošanos un socializēšanos senioru vidū.

 

Paldies Kuldīgas senioru skolas vadītājai Rutai Orlovai par ziņu un lai veicas darbos.

Lasīts 229 reizes

Service by Chukmasoff