Piedalījāmies “Sirds veselības veicināšanas alianses” sēdē

12. aprīlī. notika tiešsaistē Zoom platformā sēde, kurā piedalījās  biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENAS APVIENĪBAS” struktūrvienības „Senioru Saeima” vadītāja Barba Girgensone un valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.


“Sirds veselības veicināšanas alianses” 12. aprīļa sēdes darba kārtība:

1. Paveiktais pēc Aicinājuma rīcībai parakstīšanas;
2. Sirds veselības veicināšanas alianses darba aktualitātes;
3. Kardioloģijas plāna 2024.-2026.gadam sagatavošana – priekšlikumi un diskusija.

 

Sēdi vadīja Dr. med. Romualds Ražuks.

B.Girgensone piedalījās diskusijā par Kardioloģijas plāna saturu un vērsa uzmanību uz trūkumiem, ko piedzīvo personas, kas cenšas atveseļoties – trūkst aprūpe, nav pieejami medicīniskie palīglīdzekļi. Tika vērsta arī uzmanība uz pašvaldību atrunām, ka persona nav deklarēta viņu teritorijā, bet dzīvo pie radiniekiem. Tie neesot ‘viņējie’. 

 

“Sirds veselības veicināšanas alianses” mērķis ir pievērst valsts pārvaldes, veselības aprūpes politikas veidotāju un arī plašas sabiedrības uzmanību sirds un asinsvadu veselības veicināšanai, nedublējot bet papildinot ārstu un pacientu organizāciju darbu. “Sirds veselības veicināšanas alianse” turpina nevalstisko organizāciju izveidotās Sirds un asinsvadu slimību darba grupas pirms vairākiem gadiem iesākto darbu. Darba grupas aktivitātēs piedalījās mediķi, veselības aprūpes eksperti, valsts pārvaldes institūciju speciālisti, pacientu, senioru un citas sabiedriskās organizācijas.
2022. gada 13. septembrī ap 30 nevalstiskās organizācijas ( arī LSKA), mediķi, eksperti, uzņēmumi, politiķi pēc darba grupas iniciatīvas parakstīja Aicinājumu rīcībai par kardiovaskulāro slimību novēršanu. 

Pēc vairāku desmitu reģionālo nevalstisko organizāciju pievienošanās Aicinājumā rīcībai ietvertajiem mērķiem, Alianses partneru skaits jau pārsniedz 80 dažādas sabiedrības grupas pārstāvošas organizācijas.

Turpināsim darbu Aliansē.

Lasīts 273 reizes

Service by Chukmasoff