Noslēdzies „Senioru un bibliotekāru medijpratības kompetences projekts” biedrībai „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Service by Chukmasoff