Rekvizīti un kontaktinforācija

"LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA"

Reģistrācijas numurs                  40008264073
Juridiskā adrese                         Rīga, Maiznīcas iela 3 - 3, LV-1001
e-pasts:                                       lskapvieniba@inbox.lv


Bankas nosaukums A/S Swedbank
Bankas kods HABA LV22
Bankas konta nr.:                         LV70 HABA 0551 0441 3036 2

Biedrība ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu jomās:

labdarība,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, 
pilsoniskas sabiedrības attīstība. 
veselības veicināšana , 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Ziedotājiem tiesības saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides LR normatīvo aktu kārtībā.

Sazināties ar mums

Service by Chukmasoff