12.jūnijā Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) pēc Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) ielūguma piedalījās LPF Domes sēdē lai atjaunotu sadarbības ieceri.

Sēdē piedalījās Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes vadītāja vietnieks Ģirts Jansons un informēja klātesošos par situāciju valstī ar bankas pakalpojumu sniegšanu un bankomātu pieejamību. 

Sēdē piedalījās Saeimas Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs un informēja klātesošos par Valsts fondēto pensiju likuma aktualitātēm, pensiju otrā līmeņa situāciju un tās uzlabošanas iespējām Latvijā. 

Sēdē piedalījās Finanšu ministrs Arvils Ašeradens un informāja par situāciju valsts budžetā, iespējamajām izmaiņām nodokļu sistēmā, norādot uz nepieciešamību rast līdzekļus valsts aizsardzības stiprināšanai, nepalielināt valsts ārējo parādu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību valstī. 

LSKA valdes locekle Barba Girgensone informēja klātesošos par LSKA izveidošanas un darbības vēsturi, uzsverot sadarbības ar LPF aktualitāti un tās ieguvumus kontekstā ar LSKA paveikto tās pastāvēšanas 7 gados. 

LSKA ieskatā ikvienā no LSKA īstenotajiem projektiem un darbības virzieniem iezīmējas saskarsmes punkti ar LPF, īpaši jautājumos, kas tiek risināti NVO sektorā MK un NVO memoranda padomē, Labklājības ministrijas, Izglītības ministrijas, Veselības ministrijas un Ekonomikas ministrijas, kā arī VARAM un KEM ministriju darba grupās un Latvijas Pašvaldību savienībā attiecībā uz senioru interešu aizstāvēšanu. 

LSKA informēja LPF Domi par sasniegto aktualizējot eidžisma, vardarbības, psihiskās veselības, senioru drošības, onkoloģijas, sirds veselības, diabēta, acu veselības, atstumtības, mūžizglītības problemātiku dažādās struktūrās un medijos, kā arī veidojot sadarbību ar dažādām senioru NVO gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

LPF Dome atbalstīja sadarbības nepieciešamību un aicināja fiksēt sadarbības faktu noslēdzot sadarbības līgumu. 

LSKA valde 2024.gada 12.jūnijā iesniedza LPF valdei sadarbības līguma projektu un piekrita atbalstīt LPF iniciatīvu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Saeimas frakcijām un komisijām, kas veicinātu iespēju savlaicīgi iepazīties ar tām likumdošanas iniciatīvām, kas skar senioru intereses, un aktīvāk iesaistīties senioru interešu aizstāvēšana, piedaloties komisiju sēdēs un iesniedzot savus priekšlikumus.  

 

 

Service by Chukmasoff