Latvijas Radio raidījumā stāsta par mūžizglītību un projektu par Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā, kura viens no dalībniekiem ir arī LSKA

Latvijas Radio raidījumā “Kā dzīvot labāk” 23.aprīlī par projektu “Vecums nav šķērslis”, kā arī par Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā, stāstīja Mārtiņš Valters un Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Mārtiņš Valters informēja par senioru iespējām apgūt visdažādākās datorprogrammas, savukārt Agita Pleiko stāstīja, ka, lai arī Latvijā dažādās pašvaldībās izveidotas tā saucamās senioru skolas, tomēr nav tāda apkopojoša mehānisma, lai mēs visi darbotos tēmā – sabiedrība noveco. Agita Pleiko minēja, ka šobrīd diezgan aktīvi tiek apgūta arī citu valstu pieredze, tostarp Portugālē, kur darbojas ļoti stiprs tīkls, kas atbild par senioru kvalitatīvu dzīvi visa mūža garumā. Jāatzīmē, ka pieredzes braucienā  uz Portugāli piedalījās arī LSKA un mūsu biedra “Kuldīgas senioru skola” pārstāvji.

Sīkāk ar A,Pleiko stāstīto var iepazīties portāla lsm.lv publikācijā un radioraidījuma ierakstā, spiežot uz klātpievienotās saites.

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/darbs-un-prasmes/23.04.2024-projekts-vecums-nav-skerslis-iespeja-apgut-dazadas-zinasanas-ari-pensijas-vecuma.a550980/

Service by Chukmasoff