Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” iepazīstina Saeimu ar Senioru skolas darbību un trešās paaudzes universitātes ideju

Starptautiskajā NVO dienā 27.februārī Saeimas komisijas vēra durvis nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai atvērto durvju dienā stiprinātu parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsvērtu tās būtisko lomu likumdošanā.

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kā arī NVO foruma koordinējošās grupas dalībnieku sastāvā tikās ar Saeimas Prezidiju un komisiju priekšsēdētājiem. 

Lilita Kalnāja iepazīstināja ar LSKA Senioru skolas darbību, uzsvēra nepieciešamību par normatīvo aktu un likumu sakārtošanu mūžizglītības jomā, kā arī kā arī informēja par trešās paaudzes universitātēm.

 

Saņēmām atbalstu un pateicību no Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas: 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas - Stūres un priekšsēdētājas biedres Līgas Kļaviņas vārdā pateicamies par dalību pirmajā Saeimas komisiju atvērto durvju dienā. Paldies par Jūsu sniegto viedokli, pieredzes izklāstu un priekšlikumiem. Aicināsim izpildvaru (Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un citas institūcijas) izskanējušos priekšlikumus izvērtēt un pēc iespējas ieviest praksē.

 

Komisijas sastāvs :

 Agita Zariņa-Stūre ( JV), Līga Kļaviņa ( ZZS) , Ilze Indriksone ( NA) , Česlavs Batņa (AS), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV),  Jekaterina Drelinga (ST!), Ligita Gintere (ZZS), Mārcis Jencītis (LPV), Antoņina Ņenaševa ( PRO), Nauris Puntulis (NA), Edgars Tavars ( AS) un Ilze Vergina (JV).

 

Komisijas sēdē piedalījās vienpadsmit  NVO pārstāvji, 

kā „Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība”, „Gribu palīdzēt bēgļiem”, „Latvijas nedzirdīgo biedrība”, „Barikāžu biedrība”, „ANO bēgļu aģentūra”, „Ziemupīte”, „Klubs Māja vienoti Eiropā”, „Tukuma 2. vidusskolas atbalsta biedrība”, „Latvijas senioru deju kopa”, „ANO jaunatnes padome” un mēs LSKA. 

Katrai biedrībai tika dota iespēja stāstīt par savu darbību un uzdot jautājumu, ierosināt likumdevējus pievērst uzmanību mūsu problēmām. 

Mēs rosinājām domāt par senioru izglītībai veltīto likumdošanas un normatīvo aktu nepieciešamību.

 

Saeimas komisiju atvērto durvju diena ir jauna tradīcija, kura norisināsies arī turpmāk katru gadu Starptautiskajā NVO dienā.

2024. gada 7. maijā tiks organizēts ikgadējais NVO un Saeimas forums, kur mēs varēsim atkal līdzdarboties.

 

Saite ar foto no Saeimas komisiju  atvērto durvju dienas

https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720315110399/

 

Pielikumā iepazīstinām ar mūsu biedrības sagatavoto prezentāciju par senioru izglītību, kas pirms sēdes tika izsūtīta katram komisijas loceklim.

 

Pasākumu “Sadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.01.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Projektu „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Service by Chukmasoff