Labklājības ministrijas priekšlikumi izmaiņām 2024. gada pensiju indeksācijas kārtībā

Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” pārstāves Liesma Neipriesa un Lilita Kalnāja piedalījās 25. janvārī Labklājības ministrijas Senioru lietu padomes sēdē.

 

Viens no sēdes darba kārtības jautājumiem bija  priekšlikumi izmaiņām pensiju indeksācijas kārtībā 2024. gadā.

 

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore S.Stabiņa informēja par priekšlikumiem saistībā ar pensiju indeksācijas kārtības maiņu.

 Prezentācijas (skatīt pielikumā) sākumā tika informēts par kārtību, kāda ir šobrīd, papildus paskaidrojot, ka 2023.gadā saistībā ar negatīvu apdrošināšanas iemaksu algas reālo pieaugumu, tas nebija ietverts indeksa aprēķinā, un 2023.gadā indeksu veidoja tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši).

 

Tikām iepazīstināti ar aktuālo statistiku saistībā ar pensiju saņēmēju skaitu un ar Labklājības ministrijas izstrādātajiem un ekspertu sanāksmē pārrunātajiem iespējamajiem 4 variantiem par pensiju indeksācijas kārtības pilnveidošanu:

  1. Paaugstināt pensijas indeksējamo robežu līdz 100% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (šobrīd 50%);
  2. Pensijas apmēru, kas pārsniedz 50% no iepriekšējā gada apdrošināšanas iemaksu algas, indeksēt, ņemot vērā tikai patēriņa cenu indeksu (PCI);
  3. Tiek indeksēts viss pensijas apmērs, ņemot vērā PCI un noteiktos algas reālā pieauguma procentus;
  4. Pensijas tiek indeksētas 2x gadā.

Ministrs Uldis Augulis piedāvāja atbalstīt 3.variantu, vairākums padomes locekļu tam piekrita un ministrs secināja, ka 3.variants ļautu izvairīties no šobrīd esošās nevienlīdzības un būtu iespēja sasniegt zināmu rezultātu. 


Pielikumā Prezentācija par paredzamo indeksāciju 2024. gadā.

Service by Chukmasoff