Kas jāzina par pensiju indeksāciju

Latvijas senioru kopienu apvienība (LSKA) 20.septembrī biedrības “Svētās Ģimenes Māja” telpās organizēja semināru “Par valsts atbalstu senioriem”, kurā Labklājības ministrijas pārstāves skaidroja ar pensijām saistītos aktuālos jautājumus, tai skaitā arī par pensiju indeksāciju no šā gada 1.oktobra.

 

Ar senioriem tikās un par pensijām informēja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākās ekspertes Dace Trušinska un Baiba Kukšinova. Viens no jautājumiem, kas seniorus interesēja visvairāk, bija – cik lielā mērā paaugstināsies pensija pēc pensiju indeksācijas 1.oktobrī  un kāds būs piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. 

Tie seniori, kuri piedalījās seminārā, uz šiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes, tomēr tā kā visi gribētāji uz pasākumu netika, sniedzam šo senioriem aktuālo informāciju arī LSKA mājas lapā.

 

Cik lielu summu indeksēs un kāds būs indekss

 

Pensiju apmēra ikgadējo pārskatīšanu, veicot to indeksāciju, nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.

Šoruden no 1.oktobra tiek palielinātas pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro. Savukārt par šo summu lielākām pensijām indeksēs tikai to daļu, kas nepārsniedz jau minētos 609 eiro. 

Palielinājums ir atkarīgs gan no pensijas apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šī gada 30. septembrim.

Pēc indeksācijas saņemamo pensijas apmēru var aprēķināt sareizinot līdz 1.oktobrim saņemtās pensijas summu ar 1,064.

 

Piemēram: 

  • Piešķirtā vecuma pensija ir 600 eiro. Indeksēs visu summu. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 638,40 eiro.
  • Represētajam piešķirtā pensija ir 700 eiro. Indeksēs visu pensijas apmēru. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 744,80 eiro (700 x 1,064)

 

Kāpēc šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss

Indekss, pēc kura tiek pārrēķinātas pensijas, veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa jeb inflācijas un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu summa ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā  bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Taču tā kā augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022. gadā bija mazāks par nulli, tad arī indeksa aprēķinā tas ir ietverts kā koeficients “0”. Tāpēc šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam. Tādējādi arī vecuma pensiju indeksācijā, neatkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža, tiks piemērots viens indekss – faktiskais patēriņa cenu indekss.

Kā palielināsies piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu

Arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, šogad indeksēs, piemērojot tikai faktisko patēriņa cenu indeksu. Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,43 eiro, ja vecuma pensija piešķirta no 1997.gada 1.janvāra, būs 1,52 eiro, bet, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, 2,14  eiro vietā būs 2,28 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu. 

Piemēram:

  • Senioram, kura piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no š.g. oktobra vecuma pensija – 478,80 eiro un piemaksa pie pensijas – 38,00 eiro (1,52 eiro x 25 gadi).

Par kādu daļu no pensijas ietur IIN un kāds ir neapliekamais minimums

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Indeksēts tiek pensijas apmērs, kāds ir piešķirts pirms IIN ieturēšanas. Ar nodokli neapliek 500 eiro, kas ir pensionāra neapliekamais minimums, nodokli ietur no tās pensijas daļas, kas pārsniedz 500 eiro.

Pakāpeniski piešķirs piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz1995. gada 31. decembrim

Diāna Jakaite arī informēja, – kā Labklājības ministrijas prioritārais pasākums 2024.gada valsts budžetam  iesniegts priekšlikums pakāpeniskai piemaksu piešķiršanai par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs cilvēkiem, kas devās pensijā 2012., 2013. un 2014.gadā; 2025.gadā tiem, kuri pensionējās 2015., 2016., 2017.gadā, un tā līdz 2029.gadam. Savukārt sākot ar 2029.gada, visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, plānots piešķirt piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas.

Tāpat Labklājības ministrijas pārstāves arī informēja, kam un kādos gadījumos pienākas mājokļa pabalsts, kādi izdevumi tiek ņemti vērā pabalsta aprēķināšanā un kādi dokumenti nepieciešami, lai to saņemtu. Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

 

 

Service by Chukmasoff