LSKA izglītojošās ekskursijas ļauj ukraiņiem labāk iekļauties mūsu sabiedrībā

Biedrība Latvijas Senioru kopienu apvienība (LSKA) mūžizglītības projekta Senioru skola” ietvaros LSKA ietilpstošo NVO biedriem organizē izglītojošas ekskursijas uz dažādiem Latvijas novadiem, lai labāk iepazītu to kultūrvēsturiskās vērtības un tiktos ar dažādu biedrību senioriem. Šajos sadraudzības pasākumos piedalās arī Ukrainas kara bēgļi, kuri LSKA organizētajos kursos apgūst latviešu valodu un piedalās citās biedrības aktivitātēs.

 

LSKA biedri kopā ar ukraiņiem 21.jūlijā viesojās Talsos un apmeklēja vēsturiski lielāko lībiešu zvejniekciemu Kurzemes jūrmalā – Mazirbi. Kā norāda LSKA valdes locekle Liesma Neipreisa, kura sadarbībā ar biedrības valdi vada “Senioru skolu” Rīgā, “Ikvienas jaunas vietas apmeklējums, tās vēstures un kultūras iepazīšana, ļauj arvien vairāk bagātināties un iegūt ļoti daudz savā pieredzē”. Savukārt LSKA valdes priekšsēdētāja Lilita Kalnāja uzsver, ka viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir turpināt ukraiņu bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā. “Iepazīstināšana ar Latvijas skaistākajām vietām, mūsu kultūru, vēsturi un tradīcijām, protams, arī latviešu valodas apguve, kura Liesmas Neipreisas vadībā notiek jau otro gadu, ļauj ukraiņiem labāk iejusties mūsu sabiedrībā un vairāk motivē kursos apgūto latviešu valodu lietot ikdienas saskarsmē.”

 “Senioru skolas” aktivitātes, tai skaitā arī izglītojošās ekskursijas un senioru sadraudzības pasākumi, tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Sadarbībā aizstāvam” ietvaros. Seniori kopā ar saviem draugiem no Ukrainas maijā apmeklēja Pētera Upīša Ceriņu  dārzu Dobelē, jūnijā seniori ciemojās Ventspilī, bet īsi pirms Jāņiem apmeklēja Zāļu tirgu Doma laukumā, kur iepazīstināja ukraiņus ar latviešu  vasaras saulgriežu tradīcijām.

Iespēju labāk iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijas augsti novērtē arī paši ukraiņi. Larisa Voroņina, kura šurp atbraukusi no Kijivas, stāsta, ka uz viņu ļoti lielu iespaidu atstājusi senioriem veltītā uzmanība, LSKA īstenotais, speciāli senioriem domātais mūžizglītības projekts, kā arī izklaides, aktīvās atpūtas un savstarpējās komunikācijas iespējas “Sarunu klubā”, kuras notiek vienas no LSKA dibinātājas – biedrības „Svētās Ģimenes Mājas” telpās.

“Nekad iepriekš es neesmu saskārusies ar līdzīgu pieredzi un tā organizētām senioru brīvā laika pavadīšanas iespējām. Šī pieredze man šķiet ļoti vērtīga, un es ļoti gribētu, lai arī manā valstī tā būtu pieprasīta, tiktu pārņemta un darbotos,” saka Larisa Voroņina. Arī Nataļja Koļesņikova, kura Latvijā ieradusies no Mariupoles, atzīst, ka gan latviešu valodas nodarbības, gan arī kopīgas izzinošas ekskursijas ar Latvijas senioriem, ir ļoti vērtīgas, jo ļauj ne vien labāk iepazīt mūsu valsti, bet arī palīdz apgūt latviešu valodu. “Šis ir ļoti labs un vajadzīgs projekts, jo ekskursiju laikā klausoties gida stāstīto kā latviešu, tā krievu valodā, kļūst daudz vieglāk saprast daudzus latviešu valodas vārdus, un tas ir ļoti patīkami,” atzīst Nataļja Koļesņikova.

Turpinot iepazīšanos ar Kurzemes piekrasti, kā ukraiņi, tā arī LSKA ietilpstošo senioru NVO biedri ar interesi aplūkoja lībiešu dzejnieka un gleznotāja Jāņa Beltes (1893.-1946.) gleznu izstādi Lībiešu Tautas namā Mazirbē. Jānis Belte gleznoja naivisma stilā, galvenokārt ainavas – eļļā uz audekla, finiera un kartona. Tā kā līdz mūsdienām saglabājušās vien 18 viņa gleznas, šī bija unikāla iespēja iepazīt lībiešu mākslas zelta fondu. Ne mazāk interesants bija arī 1893.gadā Krišjāņa Valdemāra dibinātās Mazirbes jūras skolas apmeklējums. Padomju varas gados te atradās PSRS robežapsardzības karaspēka bāze. Tagad šī teritorija ir biedrības “Mazirbes draugu kopa” īpašumā. Tāpat bija iespēja lībiešu mājas “Stūrīši-Branki” lielajā ēdamzālē baudīt pusdienas īsti lībiskā gaisotnē un nobaudīt lībiešu tradicionālo ēdienu bukstiņputru. 

Savukārt LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja uzsver, ka izglītojošās ekskursijas, kuras domātas labākai Latvijas kultūrvēstures iepazīšanai, ir tikai viens neliels “Senioru skolas” darbības segments. Nodarbības projekta ietvaros turpināsies visa gada garumā, un šajā laika posmā paredzēts organizēt divdesmit mūžizglītības lekcijas, seminārus vai sarunas, kurās plānots stāstīt par vēsturi, digitālajām tehnoloģijām, datu aizsardzību, pensiju indeksāciju un daudziem citiem jautājumiem. PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls LSKA izglītojošās ekskursijas ļauj ukraiņiem labāk iekļauties mūsu sabiedrībā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla LSKA izglītojošās ekskursijas ļauj ukraiņiem labāk iekļauties mūsu sabiedrībā” saturu atbild Biedrība Latvijas senioru kopienu apvienība”.

 

Service by Chukmasoff