Mazirbes kora stāsts

Dienās, kad Rīgā sāk svinēt XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētkus laikā 2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, biedrības “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dalīborganizācija “Mazirbes draugu kopa” īsteno Talsu novada atbalstīto projektu “Mazirbes kora stasts”.

2023.gadā atzīmējam Dziesmu un deju svētku tradīcijas150. gadskārtu, pasākumu vienojošais vadmotīvs ir "Dziesmu svētkiem 150. Tradīcija".

Projektā “Mazirbes kora stāsts” biedrība “Mazirbes draugu kopa” iezīmē Tradīciju lappusi arī no Mazirbes. 2023. gadā Mazirbes kora pirmā koncerta 75. gadu jubileja sakrīt ar visas Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadi. 

Publika kori un sieviešu krāšņos lībiešu tautas tērpus pirmo reizi skatīja 1948. gada 16. maijā, kad Mazirbes koris koncertā Mazirbē atskaņoja dziesmu svētku programmu. 

Pēc Otrā pasaules kara Mazirbē kultūras dzīve atjaunojās un dibinājās arī koris. Mazirbes pamatskolas skolotājs un direktors, lībietis Rūdolfs Ermanbriks (1914-1989) bija kora dibinātājs un diriģents. Korī piedalījās visi skolas skolotāji, tehniskie darbinieki, ciema iedzīvotāji un pat skolnieki. Jauktajā korī kopā bija līdz 30 dziedātāju.

Rīgā 1948. gada jūlijā notika X Dziesmu svētki jeb Padomju Latvijas I Dziesmu svētki, kuriem sevišķi rosīgi gatavojās Mazirbes jauktais koris. Bija iesākta arī tautas tērpu gatavošana. Lībiešu sieviešu tautas tērps tika darināts skolotājas, lībietes Mirdzas Ermanbrikas (1912-1990) vadībā un pēc viņas zīmējumiem tapa tērpi Mazirbes jauktajam korim 1948. gada Dziesmu svētkiem Rīgā.

Mirdza Ermanbrika organizēja lībiešu tautas tērpu atjaunināšanas pasākumus Mazirbē 1947. – 1948. gadā. M. Ermanbrika laikā no 1935. gada līdz 1938. gadam bija mācījusies Rīgas Valsts Mākslas un amatniecības skolas sieviešu rokdarbu nodaļā, skolu beidzot ar diplomdarbu „Mazirbes baznīcas altārsegas izgatavošana”. 

Ir saglabājušās atmiņas, kur M.Ermanbrika stāsta: ”Skolas laikā katrai skolniecei bija jāuzšuj tautastērps. Nolēmu uzšūt lībiešu tērpu. Lindraku strīpu krāsas noskatījos no savas vecāsmātes, blūzes apkakli un jostu - no Jaunaņņu Ķērstes. Metāla daļu atliekas bija kapos, ko tolaik atrada Mazirbē pie manu vecāku Grabu mājām.” 

Tā radās skaistais, interesantais lībiešu sieviešu tautas tērps ar metāla važu rotām, aubēm un brunču apakšmalu ar vairākām krāsu lentām. Tajā mūsdienās uzstājas daudzi kori un ansambļi gan Kurzemē un Rīgā.

Koris, tērpies lībiešu tautas tērpos, veiksmīgi piedalījās svētkos[. Mazirbes koris 1948. gada Dziesmu svētkos tika apbalvots ar Goda rakstu.

Dziesmu svētku programma bija plaša, to sekmīgi apguva Mazirbes koris: 

Vispārējie 10. latviešu dziesmu svētki - 1948.g. 20./21. Jūlijs

 (75. - gadei veltītie Padomju Latvijas 1. Dziesmu svētki) Rīgā, Esplanādē

 

 1. Gaismas pils (M:Vītols J., T:Auseklis) 4:31 ( *)
 2. Dziesma Rīgai (M:Mediņš J., T:Lukss V.) 2:33
 3. Dziesmai šodien liela diena (M:Barisons P., T:Skalbe A.) 2:50
 4. Senatne (M:Melngailis E., T:Rainis) 5:15
 5. Gaismas pils (M:Vītols J., T:Auseklis) 4:55
 6. Dziesma Rīgai (M:Mediņš J., T:Lukss V.) 2:34
 7. Zaļā peonija (M:Lietuviešu folklora, Šimkus S.) 2:08
 8. Kārsēju, vērpēju un audēju dziesma (M:Zālītis J., T:Rainis) 1:56
 9. Ziedi, mana linu druva (M:Latviešu folklora, Mediņš J.) 2:00
 10. Man māmiņa piesacīja (M:Latviešu folklora, Melngailis E.) 1:46
 11. Rīga dimd (M:Latviešu folklora, Cimze J.) 2:15
 12. Lejup pa māmuļu Volgu (M:Krievu folklora, Novikovs A.) 3:44
 13. Slava Dzimtenei (M:Čerņeckis S.) 4:00
 14. RUSLANS UN LUDMILA - uvertīra (M:Glinka M.) 5:20
 15. Karodziņu polonēze (M:Kalniņš A.) 3:30
 16. Latvju dejas - svītas 4. daļa - Ačkups (M:Jurjāns A.) 2:45

…..

 1. Tēvu zemei (M:Mediņš J., T:Kasars B.) 2:44
 2. Kalējiņi, bālēliņi (M:Vīgners L., T:Blaumanis R.) 1:02
 3. Atmaksas diena (M:Vītols J., T:Plūdons V.) 2:59
 4. Lokaties'i, mežu gali (M:Latviešu folklora, Melngailis E., T:Latviešu folklora) 3:39
 5. Padomju Latvijai (M:Ozoliņš J., T:Čaks A.) 2:40
 6. Rozīte (M:Mediņš J., T:Rainis) 2:31
 7. Latvju rapsodija Nr. 2 (M:Vītoliņš J.) 13:07
 8. Labi dzīvot Padomju zemē (M:Dunajevskis I.) 2:13
 9. Sidrabiņa upi bridu (M:Latviešu folklora, Mediņš J.) 1:54
 10. Man dziesmiņu nepietrūka (M:Latviešu folklora, Mediņš J., T:Latviešu folklora) 1:51
 11. Arājiņi, ecētāji (M:Latviešu folklora, Graubiņš J.) 2:43
 12. Zēnu dziesma (M:Ozoliņš J., T:Lukss V.) 2:12
 13. Simfonija Nr. 4 - fināls (M:Tchaikovsky P.I.) 8:32
 14. Slavināta mūsu Padomju Dzimtene (M:Čerņeckis S., T:Ļebedevs-Kumačs V.) 3:18
 15. Vispasaules demokrātiskās jaunatnes himna (M:Novikovs A., T:Ošaņins Ļ.) 3:58
 16. Borodino - sena karavīru dziesma (M:Aleksandrovs A., T:Ļermontovs M.) 3:13
 17. Latviešu strēlnieku dziesma (M:Ozoliņš J., T:Rokpelnis F.) 3:31
 18. Gvardu maršs (M:Blažēvičs P., T:Grigulis A.) 3:17
 19. Uzvaras rīts (M:Goldins M., T:Vanags J.) 1:59

( * ) apzīmējums M – mūzika, T- teksts; skaņdarba atskaņošanas minūtes un sekundes

Projektā vācam atmiņu stāstus par kori. Zinām, ka bijušas vairākas publikācijas par kora uzstāšanos. Meklējam senos izdevumus un to tekstus publicēsim.  Ierakstam atmiņas no mūsu kora dziedātāju pēcnācējiem. Lielu daļu atmiņu klāstu par kori un kultūras dzīvi skolā mums sniedz Mazirbes skolotāju Ermanbriku dēls Aldis Ermanbriks (1939), kurš labi atceras kora mēģinājumus skolā un tērpu gatavošanu no dziju krāsošanas, brunču aušanas un interesanto bronzas važiņu gatavošanas. Sagatavosim informācijas stendus, veidosim informatīvo materiālu bukleta formā, kur aprakstīsim un dosim godu kora dibinātājiem un dziedātājiem. 

Par Mazirbes kori un interesantajiem lībiešu sieviešu tautas tērpiem stāstīsim 12. jūlijā Senioru skolas pasākumā Rīgā, Klostera ielā 5,  biedrības „Svētās „Ģimenes Mājā””.

Projekts „Mazirbes kora stāsts” tiek īstenots no 06.03. līdz 30.09.2023. g. līdzfinansējuma līgums Nr. TNPCA/23/9-23/89/PAKL

 

Service by Chukmasoff