Esam īstenojuši Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 2022. gada Sabiedrības integrācijas konkursa nevalstiskajām organizācijām projektu ”Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” un piedalījāmies 8. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43A, Rīgā proj

Ukraiņu atbalsta projekts tika īstenots laika posmā no

 1. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta laikā īstenotās aktivitātes:

 1. Tika īstenoti Integrācijas Sarunu klubi, iepazīšanās, sadraudzība;
 2. Tika veikta ekskursiju Kurzemē, Rundālē un Siguldā plānošana, iepazīstināšana ar Latvijas kultūrvidi un paredzamo maršrutu apskatāmo vietu nozīmīgumu Latvijā;
 3. Tika organizētas plānotās projektā ekskursijas: 12.augustā Rundāles pils apmeklējums,  20.augustā Lībiešu krastā, 14. oktobrī Siguldā un Turaidā zelta rudenī;
 4. Aicinājām ukraiņu ģimenes būt kopā ar mums biedrības organizētajās ekskursijās: 30.septembrī Ventspilī un apmeklēt ērģeļmūzikas koncertu koncertzālē Latvija,  4. oktobrī Dobelē Dārzkopības institūtā  baudīt stāstus par rudens ražu un vākt  ābolus savām ģimenēm, tikties ar Dobeles senioriem un saņemt dāvanas.
 5. Tika organizēta Latviešu valodas pamatu apguve 11 nodarbībās, tika sagatavota programma, izveidoti divi  metodiskā materiālu komplekti ar iespēju izpildīt tajos praktiskos darbus un uzdevumus, pavairoti un izsniegti katram nodarbību dalībniekam. 
 6. Tika aicināti un pavadīti ukraiņu draugi Baltika2022 festivāla laikā.
 7. Tika ukraiņu draugi iepazīstināti ar lībiešu dziesmu un tradīciju kultūru, Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” 50 gadu jubilejas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā 22. oktobrī.
 8. Tika iepazīstināti ukraiņi ar mazākumtautību NVO pārstāvjiem – lībieši, vācieši.
 9. Tika organizēts 12. novembrī  pasākums „Lībieši Latvijā”– projekta noslēguma pasākums;
 10. Tika sagatavotas divas preses relīzes uzsākot un noslēdzot projektu.
 11. Biedrības mājas lapā www. lskapvieniba.lv  notika regulāra sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm.
 12. Tika veikta mērķa grupas projekta novērtējums anketējot, aptaujas rezultāti apkopoti.
 13. Tika veikta projektu pasākumu video fiksācija un sagatavots video sižets, demonstrēts noslēguma pasākumā un ievietots mājas lapā www. lskapvieniba.lv.

Pateicamies par dalību projektā:

 • Biedrību „Svētās Ģimenes Mājas”, „RASA” un „Mazirbes draugu kopas” senioriem par līdzdalību ukraiņu atbalsta pasākumos;
 • Latviešu valodas nodarbību vadītājai Liesmai Neipreisai;
 • Informācijas speciālistei Ilonai Bērziņai par info izplatīšanu un video sagatavošanu;
 • Paldies projekta grāmatvedei Andrai Viļķinai par precīzo darbu un atskaišu sagatavošanu;
 • Paldies projekta organizācijas darba  grupai Astrīdas Babānes vadībā.

Piedalījāmies 2022. gada Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām projektu īstenotāju tīklošanās pasākumā, kas notika 8. decembrī NVO namā.

Pasākumu vadīja Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas NVO atbalsta sektora projektu vadītāja Zinta Gugane  un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja Dace Paegle.

Pasākuma programma: 

 • pasākuma atklāšanas uzrunas un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansēšanas konkursu jaunumi 2023. gadā;
 • Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātās programmas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei “ASNS” prezentācija;
 • tīklošanās aktivitātes (aktivitātes norisei lūdzam apdomāt veiksmes un izaicinājumus, ar ko saskārāties šogad, īstenojot integrācijas projektus).

Lai labāk iepazītu cits cita paveikto un plānoto un veidotu jaunas sadarbības, tikām aicināti ierasties ar mūsu organizācijas darbu un projektu atspoguļojošiem materiāliem, ar kuriem pārējie kolēģi varēja iepazīties pirms un pēc pasākuma aktīvās sadaļas. 

Mēs prezentējām savu mācību programmu ukraiņiem latviešu valodas pamatu apguvē.

Par visām projekta aktivitātēm varat lasīt un skatīt foto, video mūsu mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Projekta Noslēguma atskaites sagatavotas, iesniegtas un saņemts  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra apstiprinājums, kā arī projekta noslēguma maksājums.

Paldies visiem un turpināsim ukraiņu atbalstu.

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja,

 1. gada decembrī

Service by Chukmasoff