Pensiju indeksācija 2022. gadā notiks jau 1. septembrī Indeksējamā robeža – 534.00 EUR

Senioru nevaldības organizāciju un ministriju pārstāvji 25. maijā piedalījās Senioru lietu padomē, ko vadīja Labklājības ministrs Gatis Eglītis.

 Senioru lietu padomē  piedalījās mūsu biedrības pārstāvji Barba Girgensone un Lilita Kalnāja.

Tika izskatīti šādi jautājumi:

1) minimālo ienākumu sliekšņi sociālās aizsardzības jomā;

2) bāzes pensijas noteikšana vecuma pensijām;

3) pensiju indeksācija 2022.gadā un turpmāk;

4) citi Senioru lietu padomes dalībnieku interesējošie jautājumi.

Viens no galvenajiem jautājumiem bija aktuālā situācija, kas radusies augstās inflācijas valstī dēļ un paredzamām rudenī energo resursu cenām.

Ministrs Gatis Eglītis mūs informēja par valdības lēmumu indeksēt pensiju no 1. septembra. 

Tika runāts par pensionāru minimālo ienākumu noteikšanu un valsts atbalstu pašvaldībām maksājumiem šīm personām, kas sastāda 50% no atbalsta iedzīvotājiem.

Apskatījām vecuma bāzes pensiju noteikšanas kārtību un priekšlikumus pensiju palielināšanai.

Pielikumā varat iepazīties Senioru lietu padomē apskatāmo 3 jautājumu prezentācijām.

Pasākumā aizstāvējām senioru intereses un īstenojām Senioru Saeimā paredzamos uzdevumus.

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

Service by Chukmasoff